top of page

 1.RESEARCH & ANALYSE  

For meg er det viktig å se kunden og brukerens behov. Ikke bare de som blir fortalt, men også de underliggende. En grundig research av kunden og brukerne, ligger til grunn for et vellykket prosjekt.

PROSESSEN

Før selve jobben starter er det viktig å få en oversikt over hva jobben innebærer. Et uforpliktende møte avtales og et pristilbud vil bli lagd etter befaring og kartlegging. Når kunden har akseptert tilbudet starter selve prosessen og planleggingen.

01

RESEARCH & ANALYSE  

For meg er det viktig å se kunden og brukerens behov. Ikke bare de som blir fortalt, men også de underliggende. En grundig research av kunden og brukerne, ligger til grunn for et vellykket prosjekt.

02

 KONSEPT  

For å formidle tanker og ideer til kunden, brukes 3D-visualisering, tegninger, collage og materialer. Dette er for å lettere kunne formidle tankene, og ideene som har utspilt seg rundt konseptet.

03

 UTFØRELSE  

Denne prosessen bistår jeg med oppfølging av håndverkere og gjør eventuelle justeringer underveis.

04

OPPFØLGING

Under oppfølgingen sørges det for at leveringen er gjort i henhold til avtale, og at kunden er fornøyd.

bottom of page